400-650-1016   010-62106866

X射线残余应力测量分析仪 服务与产品> X射线残余应力测量分析仪>


X射线残余应力测量分析仪

     电话:010--62106866(总部)                    邮箱:info@semboo.com          传真:010--62106803                            

     Copyright ◎ 2015  北京翔博科技股份有限公司                         京ICP备12027098号     

     检测中心地址:北京顺义区竺园路12号院泰达科技园74号楼       公司注册地址:北京市朝阳区启阳路4号院1号楼2层2单元202