400-650-1016   010-62106866

FAQ 技术与支持> FAQ>

Q:频谱谐波时效原理

发布时间: 2015-06-18      浏览:3510

A:通过傅立叶分析,不需扫描,在100HZ内寻找谐波频率,多个谐波频率处施加足够的能量进行振动,产生多方向动应力,与多维分布的残余应力叠加,发生塑性屈服,从而降低峰值残余应力,同时使残余应力分布均化。下一条: Q:什么是频谱谐波时效     电话:010--62106866(总部)                    邮箱:info@semboo.com          传真:010--62106803                            

     Copyright ◎ 2015  北京翔博科技股份有限公司                         京ICP备12027098号     

     检测中心地址:北京顺义区竺园路12号院泰达科技园74号楼       公司注册地址:北京市朝阳区启阳路4号院1号楼2层2单元202